بیمه ازکارافتادگی جهت هزینه های بیزنس Overhead Expenses   Business

بیمه ازکارافتادگی جهت هزینه های بیزنسOverhead Expenses   Business

فرض بفرمایید صاحب بیزنس شخصی،فردی و یا دارای شریک مالی هستید و یا حتا صاحب شرکت با چندین شریک هستید،حال در صورت ناتوانی جسمی وازکارافتادگی چه شرایطی برایتان پیش خواهد آمد؟

مشکل فراتر از ناتوانی جسمی و از کارافتادگی فردی است.چرا که حال می بایست جوابگوی یک بیزنس در جریان کار باشید. بله هزینه های جاری را نبایستی فراموش کرد.در بیمه فردی ناتوانی جسمی و یا از کارافتادگی در صورت پیامد بیماری و یا سانحه، بیمه فوق جوابگوی هزینه های فردی خواهد بود که آن هم طبق بیمه نامه معمولا 70 درصد درآمد خواهد بود.

 ولی هزینه های جاری و قانونی شما صاحب بیزنس چه خواهد شد ؟

هزینه هایی نظیر اجاره مکان بیزنس و یا وام پرداختی،تلفن،آب وبرق،گرمایش وسرمایش،حقوق کارمندان ،مالیات حقوق افراد شاغل، هزینه های ماهانه عضویت سندیکا و گروه ها ، هزینه های حسابداری ،هزینه های ماشین و اقساط وسایل و دیگر موارد قانونی ماهانه.

چه راه کاری در صورت ناتوانی جسمی و یا از کارافتادگی جوابگوی هزینه های بیزنس به نظر می آید؟

استفاده از بخشی از بیمه ناتوانی جسمی و از کارافتادگی فردی می تواند چاره کار باشد،که البته بیشتر مواقع به نظر می آید فارغ از سبک زندگی و کم شدن مقدار درآمد حاصل از ناتوانی که 70 درصد درآمد است ، در زمان نیاز و مطالبه امکان پذیر نباشد .

فروش بیزنس می تواند دیگر چاره کار باشد ،ولی آیا به راحتی میسر است ؟ و همچنین به نرخ مناسب درفرصت کافی و لازم میسر است؟ و در صورت نیاز مبرم می توان به قیمت مناسب در زمان مناسب فروش بیزنس را انجام داد؟

بستن بیزنس تا زمانی که بهبودی کامل برای صاحب بیزنس حاصل شود ،می تواند دیگرچاره کار باشد،ولی دراین حالت ریسک از دست دادن بیشترمشتری را نبایستی نادیده گرفت.

استقراض پول از دیگر راه کارهای ممکن است ،که به راحتی میسر و منطقی و به صرف نبوده و برای همه قابل انجام نیست .

و اما چاره کار منطقی ، جامع و اقتصادی از هر نظر برای صاحب بیزنس چیست؟

بیمه ناتوانی جسمی و ازکارافتادگی مخصوص صاحبان بیزنس می تواند راه کاری مناسب باشد.

درچنین حالتی درصورت واجد شرایط بودن ،صاحب بیزنس دریافت کننده هزینه های ماهانه بیزنس خود خواهد بود، هزینه هایی نظیر اجاره مکان بیزنس و یا وام پرداختی،تلفن،آب وبرق،گرمایش وسرمایش،حقوق کارمندان ،مالیات حقوق افراد شاغل، هزینه های ماهانه عضویت سندیکا و هزینه عضویت گروه ها ، هزینه های حسابداری ،هزینه های ماشین و اقساط وسایل اداری  و دیگر موارد قانونی پرداخت ماهانه.

mohammad rahimian
محمد رحیمیان
صداقت من مهم تر از درآمد من است.
حتما با من برای مشورت تماس بگیرید.
تلفن مستقیم دفتر تورنتو
905-370-0011 📞
شرکت بیمه رحیمیان از سال ۲۰۰۲ در کانادا فعالیت دارد. ما عضو رسمی مشاوران بیمه و امور مالی در کانادا هستیم و با پشتوانه بیش از ۳۰ سال تجربه در ایران و کانادا، ارائه کننده خدمات بیمه فردی، گروهی و سرمایه گذاری می باشیم. من محمد رحیمیان و همکارانم، با تخصص و تجربه خود در زمینه بیمه، برای مشاوره رایگان در خدمتتان هستیم.
شرکت بیمه رحیمیان در تورنتو کانادا
whatsapp
مشاوره از طریق واتسپ