بیمه بیماری های سخت
Critical illness

فرم ساده درخواست بیمه بیماری های سخت بیمه بیماریهای سخت کودکان و بزرگسالان بیماری های سخت برای بزرگسالان بیشتر از 100 نوع سرطان شناخته شده است که می تواند هر قسمتی از بدن را درگیر نماید. علت 13 درصد مرگ در سال 2008 در کل جهان، سرطان بوده است حدود 6/7 میلیون نفر. بیشتر از … ادامه خواندن بیمه بیماری های سخت
Critical illness