بیمه تازه واردین به کانادا، منتظرین کارت درمانی

سوالهای متداول در انتخاب بیمه مسافرتی

فرم ساده و سریع درخواست بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی را از ایران بگیرم یا از کانادا تهیه کنم ؟

بیمه مسافرتی جهت مسافرت به کانادا بهتر است از کانادا به جای ایران خریداری شود، چرا؟

1- نافذ بودن بیمه نامه، مطلب بسیار مهمی است که بیمه نامه ها را از جمله بیمه های مسافرتی را از هم متمایز می سازد. توجه داشته باشیم غفلت از این مهم، موجب عدم پوشش در زمان مطالبه را فراهم می سازد.

2- در بیمه نامه های صادره از کانادا، شما به مقدار روز شمار می توانید بیمه اختیار کنید در صورتی که بیمه نامه های صادره از ایران به صورت بسته های زمانی معمولن 3 ماهه می باشد و همچنین نمی توانید بیمه خریداری شده را تمدید نمایید.

3- در بیمه نامه های کانادا، پوشش بیمه برای افراد در صورت پیشینه بیماری با توجه به قرارداد بیمه نامه در زمان نیاز و مطالبه، قابل جوابگویی است در صورتی که در بیمه نامه های صادره از ایران پوشش بیمه در این موارد جوابگو نیست.

4- واحد مطالبات در بیمه های صادره از ایران به واحد پولی یورو معمولن محاسبه می شود.

5- در صورت بروز هر اتفاق، بیمه شده می بایست با بخش مطالبات بیمه تماس بگیرد و اطلاع دهد. بیمه های صادره از ایران در کانادا دفتری ندارند و این تماس تلفنی به راحتی میسر نمی باشد در صورتیکه بیمه های صادره از کانادا 24 ساعته،7 روز هفته جوابگو هستند.

6- در بین شرکتهای بیمه مسافرتی موجود در کانادا این امکان وجود دارد بیمه شده، در زمان خسارت پولی پرداخت نکند، حتا در موارد سرپایی.

7- گاهی در زمان اتفاق و نیاز بیمه شده، می بایست با بخش مطالبات تایید پوشش مواردی را بگیرد و بی شک در بیمه نامه صادره از کانادا این امر به راحتی میسر است

Click here to purchase Visitor’s to Canada Insurance from LOG8312015121020AM.

Click here  to purchase Visitor’s to Canada Insurance from RSA_Insurance_Group_(emblem).svg.

فرم ساده و سریع درخواست بیمه مسافرتی

به خاطر داشته باشید که هر چه زودتر برای بیمه شدن اقدام کنید تا در مقابل حوادث غیر مترقبه مصون باشیدخوشحال می شویم تا سوالات شما را پاسخگو باشیم، شماره تماس با ما 9053700011 است.