غیر درمانی – ابطال بلیط پرواز ،چمدان

فرم ساده و سریع درخواست بیمه مسافرتی

*Trip Cancellation/Interruption Plan: May be purchased as part of an All-Inclusive Plan or separately.  If purchasing separately, must be purchased within 8 days of booking your travel plans.

Click here to purchase LOG8312015121020AM trip cancellation Travel Insurance for out of province travel.

Click here to purchase  trip cancellation Insurance for Residents of USA.

Click here to purchase seven-corners trip protection plan (Worldwide)

فرم ساده و سریع درخواست بیمه مسافرتی

به خاطر داشته باشید که هر چه زودتر برای بیمه شدن اقدام کنید تا در مقابل حوادث غیر مترقبه مصون باشیدخوشحال می شویم تا سوالات شما را پاسخگو باشیم، شماره تماس با ما 9053700011 است.