چتر و حمایتی به نام پدر!

پدری که چتر حمایت خانواده است خود به چتری دیگر که همانا بیمه است نیازمند است!

امسال روز پدر، یکشنبه 21 ژوئن است. کدامیک از ما، ارزش واقعی پدر را در زمان حیاتش درک کرده ایم؟

روز پدر همچون دیگر روزها نظیر مادر، زن، مرد و هر مناسبت دیگر تنها به یک روزخاص خلاصه نمی شود.می توان به جرات گفت در اکثر مواقع، سالها می گذرد تا فرزندان به باور نقش بزرگ پدر در سراسر زندگی پی برند.پدری که تمام تلاش بی منتش را در اختیار خانواده و به امید دیدن محصول ( میوه خود )  که همانا موفقیت و عشق ورزی به خانواده و بچه هاست.

عشق به پدر، بیشتر از پسران در دختران هویداست، آنگونه که به اولین مردی که در زندگی عشق می ورزند پدرشان است و این عشق خارج از شهوت و نشان عمیقی از جنس عاطفی دارد.

امسال ویروس کرونا موجب شد خیلی از فرزندان و حتی نوه ها بلاجبار نتوانند پدرشان را آنگونه که آرزو دارند بغل کنند خصوصا اگر بعد مکانی هم به این جبر افزوده شده باشد.

کدامین ما به بهانه روز پدر، لذت در آغوش کشیدنش را می توانیم تجربه کنیم؟ و چقدر در آرزوی یک دل سیر و لذت در آغوش کشیدن پدرتان هستید؟

او که در رد پای ذهنمان، خاطره زحماتش همیشه باقی است. کدامیک از ما، ارزش واقعی پدر را در زمان حیاتش درک کرده ایم؟ کدامیک به بهانه روز پدر، لذت در آغوش کشیدنش را می توانیم تجربه کنیم؟ اگر پدر ما روزی ناتوان از کار کردن شود، کدامیک از ما توان پرداخت هزینه های زندگی وی را داریم؟

نگارنده، پدر خود را بتازگی چند ماه گذشته از دست داده و کم نیستند افرادی که شاید حسرت تشکر و سپاس از پدر را به دل داشته باشند.

فارغ از استثنائات(تعصبات خصوصا مذهبی، اعتقادی، قومی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی )، کدام پدراست، که حاضر باشد خانواده و بچه ها یش در شرایط بد و خود او، در بی خیالی و رفاه باشد؟

لبخند پدرتان در روز پدر، زیباترین شوقی است که به شما انرژی زندگی خواهد داد. فرزندان جهان در چنین روزی پدر را هر جا که باشد در سینه ستایش می کنند.

آیا پدرتان در قید حیات است؟ آیا در شرایط مناسب زندگی می کند؟ آیا در دوران بازنشستگی بسر می برد؟ آیا نیازمند کمک شماست ؟

هر چه زمان می گذرد، دلسوزی های پیش از پیش پدر بر فرزندان آشکار می گردد. حضور پدر در خانواده و ایفاى نقش پدرى، از ارکان اصلى خانواده استاندارد است.

پدرانی که، در سنین سالخوردگی، گاه با از دست دادن همسر و روزهای تنهایی و یا دوران بازنشستگی و عدم توانایی کار مواجه هستند و به پوشش مناسب جهت این دوران نیازمندند. شاید بد نباشد در آستانه روز پدر مروری بر وضعیت او نماییم و زمانی را به توجه پیرامون ریسک های دوران سالمندی وی اختصاص دهیم!

اگر پدر ما روزی ناتوان از کار کردن شود، کدامیک از ما توان پرداخت هزینه های زندگی وی را داریم؟

بی شک هدیه ارزنده ما به کسی که سالها بار زندگی مان را به دوش کشیده باید بتواند او را در زمان نیاز حمایت کند. بدون هیچ شکی بیمه می تواند قوی ترین دست نگهدارنده او باشد و به او احساس ارزشمند بودن و توانایی مالی بدون نیاز به دیگران را بدهد. امروز با تکیه بر بیمه هایی نظیر مراقبت ویژه می توانیم استقلال و سر بلندی او را شاهد باشیم.

یکی از آرایش های زیبای بیمه را می توان بیمه ناتوانی جسمی قلمداد کرد. هر یک از ما به دفعات در طول زندگی ممکن است در معرض اتفاقی قرار گیریم که در آن نیازمند کمک کسی شویم. برای مثال کسی که سکته می کند تا مدتها به پرستاری نیازمند است. این بیمه می تواند هر بار در هر حادثه ای که فرد را نیازمند یاری شخص دیگری در دو مورد از امور شخصی، مانند کمک در لباس پوشیدن، کمک در استحمام و یا کمک در غذا خوردن می کند فعال شود. این که فکر کنیم ما هرگز در فهرست چنین افرادی قرار نمی گیریم اشتباه محض است.

راستی شما برای روز پدر چه کرده اید؟

mohammad rahimian
محمد رحیمیان
صداقت من مهم تر از درآمد من است.
حتما با من برای مشورت تماس بگیرید.
تلفن مستقیم دفتر تورنتو
905-370-0011 📞
شرکت بیمه رحیمیان از سال ۲۰۰۲ در کانادا فعالیت دارد. ما عضو رسمی مشاوران بیمه و امور مالی در کانادا هستیم و با پشتوانه بیش از ۳۰ سال تجربه در ایران و کانادا، ارائه کننده خدمات بیمه فردی، گروهی و سرمایه گذاری می باشیم. من محمد رحیمیان و همکارانم، با تخصص و تجربه خود در زمینه بیمه، برای مشاوره رایگان در خدمتتان هستیم.
شرکت بیمه رحیمیان در تورنتو کانادا
whatsapp
مشاوره از طریق واتسپ