Education Saving Plan – RESP پس انداز تحصیلی


شما جهت آینده تحصیلی فرزندانتان چه کرده اید؟

آیا از هزینه های دانشگاهی اطلاع دارید؟

آیا قرار است فرزندمان در حین مدرسه کار کند تا هزینه تحصیل را جبران کند؟

آیا تحصیل فرزندانمان را به آینده موکول می کنیم؟

همه بر این باورند و تلاش دارند آینده ای به مراتب روشن تر از آنچه در کشور مبدا داشته اند برای کودکانشان مهیا کنند.

برخی معتقدند وام خواهند گرفت . واقعا چند سال قرار است ما این پول را پرداخت کنیم ؟که بی شک بهره را هم می بایست به این مبلغ اضافه کرد .

با توجه به ارقام و هزینه های سرسام آور تحصیلی، تنها راه برخورد و مواجه شدن با هزینه های وحشتناک خصوصا در سالهای آینده ، پس انداز تحصیلی است که ضمن برخورداری از ریسک کم ، بالاترین سوددهی و قابلیت انعطاف و ضمانت را داشته باشد ،سوال پیش آمده این است که آیا ما به قدر کافی پس انداز داریم؟

یکی از راههای سرمایه گذاری Register Education saving Plan ، پس انداز تحصیلی است که به آن به اختصار RESP می گویند.

شاید بهتر باشد امروز کمی دوراندیشی کنیم و با پس انداز تحصیلی ، می توانیم از کمک 20 تا 40 درصدی دولت استفاده کنیم ،که کمک دولت هم بستگی به درآمد خانواده دارد .
برای فرزندمان چه نوع سرمایه گذاری را در نظر داریم ؟

RESPبه عبارت دیگر پس انداز تحصیلی ، قراردادی است بین والدین و یا اقوام نزدیک کودک از یک طرف و از طرف دیگر شخص و یا سازمانی که در سرمایه گذاری جهت کسب درآمد مشارکت می کند و این در حالی است که دولت طبق قوانین مالیاتی عمل کرده و نظارت و مشارکت در این نوع سرمایه گذاری دارد.

برای افتتاح پس انداز تحصیلی ، کودک باید ساکن کانادا باشد و همچنین دارای شماره بیمه اجتماعی (SIN ) در غیر این صورت از کمک دولتی برخوردار نخواهد شد . پدر و مادر می توانند تا سقف 50 هزار دلار در کل دوره مشارکت برای هر بچه سرمایه گذاری نمایند . در واقع این طرح تشویقی است جهت والدین برای فرزندانشان از زمان طفولیت و حمایتی است از افرادی که درآمد پایین دارند . و از کمک دولت برخوردار خواهند بود.

انعطاف پذیری بستگی به نوع حساب پس انداز تحصیلی دارد:

با یک RESPشخصی ، تنها یک فرزند می تواند از منافع آن برخوردار شود و هر کسی می تواند این برنامه را افتتاح کند مانند خاله ، عمو ، مادر و پدر و دوستان نزدیک.

با یک RESP خانوادگی ، چندین فرزند از یک خانواده می توانند از منافع آن برخوردار شوند اما تنها والدین ، مادر و پدر بزرگ یا برادر و خواهر می توانند این برنامه را افتتاح کنند .

ویژگی جالب دیگر این است که حق داشتن کمک از همان بدو تولد کودک،تعلق می گیرد .

کارشناسان توصیه می کنند که حساب پس اندازRESP هر چه زودترافتتاح شود. زیرا که جادوی ” سود مرکب Compound Interestبدون کسر مالیات تنها چند سال پس از افتتاح ، بسیار جذاب است .بطور نمونه پس انداز حاصل شده ازمشارکت2500دلاراز یک سال تا 17 سال مبلغ 76165/35دلار،بااحتساب برگشت مرکب سودسالانه5درصدمی باشد.

از هم اکنون تصمیم دارید و یا بعد ؟