بیمه عمر و وام مسکن
Mortgage & Life

ما شما را در شرکت بیمه رحیمیان،  قبل ازامضای هر مدرک یا سند مطابق با شرایط ویژه خودتان، یاری می کنیم.

بسیاری ازما به دلایل متفاوت بیمه عمر می خریم. از مهمترین این دلایل، بدست آوردن اطمینان خاطر است که مقدارکافی پول برای وابستگان ما باقی خواهد ماند.

تمام دارایی ها و اموالی را که ما در سر تا سر عمر خود جمع می کنیم، در جهت آسایش و رفاه خانواده مان می باشد. اما اگر ما ناگهان فوت کنیم، خانواده مان نه تنها منبع درآمدی ندارند، بلکه تمام طرح ها و برنامه هایی را که برای آنها در نظر داشتیم از بین می رود.

” بیمه عمر” نه تنها کالا و یک بسته حاضر و آماده بیمه ای نیست، بلکه دقیقا می بایست بنا به شرایط و نیاز و توان مالی برای هر فرد محاسبه و طراحی و ارایه شود. بزرگترین بدهی افراد وام مسکن می باشد و بی شک بدهی یکی از چند دلیل اصلی گرفتن بیمه عمرمیباشد.

مقدار بیمه من چقدر باید باشد؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد.

اما از بیمه های عمر موجود کدام نوع از بیمه مناسب من است؟ آیا هر نوع بیمه عمر و اختیار کردن از هر فردی بدون در نظر گرفتن نیاز و توان درست است؟ چه نوع از برگشت مالی ایی را باید انتظار داشته باشم؟ مقدار بیمه من چقدر باید باشد؟ مقدار بیمه ایی که باید داشته باشید بستگی به نیاز شما دارد.

شما می توانید از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ).

برای مثال، می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد و همچنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا ازدست دادن استقلال، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد.

طرح بیمه فوق تعدادی از انواع سرمایه گذاری را پیشنهاد می دهد که در صورتی که بخواهید در یک مالیات محافظت شده tax- sheltered environment سرمایه گذاری و پس انداز کنید.

نرخ بیمه عمر بر اساس موارد زیر محاسبه می شود: قیمت بیمه از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است.
• سن شما
• جنسیت شما
• سیگاری بودن یا نبودن شما
• مقدار بیمه و نوع پوشش انتخابی شما

آیا می توانم به پس اندازهای بیمه سرمایه گذاری ام دسترسی داشته باشم؟
شما می توانید از آن مبالغ در برنامه ریزی مالی هر زمان و هر طور که می خواهید، استفاده کنید ( البته تحت شرایط خاص ).

برای مثال می توان از این مبالغ به عنوان تضمین وام استفاده کرد وهمچنین در زمان وقوع ناتوانی ناشی از یک بیماری وخیم یا از دست دادن استقلال، پرداخت مقرری سالیانه ناتوانی به شما اجازه دسترسی به مبالغ انباشته شده بدون تاثیر مالیات را می دهد.

در صورت تغییر نیازها می توانم تغییراتی در قرار داد بیمه نامه ام بدهم؟
بله، شما می توانید.  پوشش بیمه شما می تواند براساس نیازهای جدید شما تغییر کند. مشاور مالی می تواند به شما برای تصمیم گیری در مورد تغییرات بر اساس نیازهایتان کمک کرده و در عین حال شما را مطمئن سازد که هنوز پوشش بیمه ایی خود را دارید.

ما بیمه های عمر بسیار متنوعی برای انواع نیازها و بر حسب توانایی پرداخت شما تا سقف 10 میلیون دلار داریم.

بیمه وام مسکن

شما به سختی کار می کنید تا خانه خود را حفظ کنید. آیا می دانید چگونه می توانید از این سرمایه حفاظت کنید؟

بیمه وام مسکن از سرمایه شما محافظت خواهد کرد.


برای اغلب افراد صاحب خانه، وام مسکن بزرگترین بدهی آنها محسوب میشود. بیمه وام مسکن در واقع  یک نوع بیمه عمر است که در صورت فوت فرد، بدهی وام او را پرداخت میکند.

در شرکت بیمه رحیمیان، ما شما را یاری میکنیم قبل ازامضای هرمدرک یا سند مطابق با شرایط ویژه شما، لطفا  فرم بیمه  ما را پر کنید.