بیمه عمر

بسیاری از ما به دلایل متفاوت بیمه عمر می خریم. از مهمترین این دلایل، بدست آوردن اطمینان خاطر است که مقدار کافی پول برای وابستگان ما باقی خواهد ماند.

تمام دارایی ها و اموالی را که ما در سر تا سر عمر خود جمع می کنیم، در جهت آسایش و رفاه خانواده مان می باشد. اما اگر ما ناگهان فوت کنیم، خانواده مان نه تنها منبع درآمدی ندارند، بلکه تمام طرح ها و برنامه هایی را که برای آنها در نظر داشتیم از بین می رود.

ما بیمه های عمر بسیار متنوعی برای انواع نیازها و بر حسب توانایی پرداخت شما تا سقف 10 میلیون دلار داریم.

فرم تقاضای بیمه عمر