کودکان ناتوان و پس انداز تحصیلی (RDSP)

یک Registered Disability Savings Plan ) RDSP ) به والدین اجازه سرمایه گذاری برای برنامه ایی را می دهد که مخارج زندگی آینده کودکان ناتوان را تامین کند و اجازه مشارکت در برنامه به ناتوانان و خانواده هایشان را می دهد، مشارکت ها در برنامه مالیات پذیر نیست، البته تنها برای درآمد کسب شده از این برنامه درطی زمان برنامه، مالیاتی اخذ نمی شود.

سرمایه گذاری های برنامه، توسط قوانین سرمایه گذاری RRSP به همراه برخی استثناها، وضع می شود. مشارکت ها در برنامه محدود به 200000 دلار در طول مدت عمر است و تقریبا با مشارکت های دولت منطبق شده، بعلاوه دولت مشارکت های مداومی را برای خانواده هایی با سطح درآمد کم، مقدور می سازد.

افرادی که برای یک گواهی ناتوانی برای یک سال خاص پذیرفته شده اند، برای بازگشایی یک RDSP، در یک سال از ناتوانی تحت پوشش آن گواهی، واجد شرایط هستند. این برنامه باید توسط فردی ناتوان بازگشایی شود مگر اینکه فرد زیر 18 سال باشد یا صلاحیت قانونی نداشته باشد و در این صورت یکی از والدین یا نماینده قانونی می تواند برنامه را بازگشایی کند. بودجه 2012، که در قانون 29 ژوئن 2012 تصویب شد، به این قوانین اجازه برخی اعضای خانواده، در مواردی که فرد ناتوان قدرت نگه داری برنامه را ندارد، می دهد.

همسر که شریک قانونی است یا یکی از والدین به عنوان یکی از اعضای خانواده واجد شرایط برای این منظور مورد نظر قرار خواهد گرفت. این قوانین از 29 ژوئن 2012 تا31 دسامبر2016 اجرا می شود. هر یک از اعضای خانواده واجد شرایط که طی این مدت نگه دارنده برنامه می شود بعد از این دوره نیز نگه دارنده برنامه باقی می ماند.

RESP یا RRSP، برنامه هایی هستند که افتتاح کنندگان قابل اعتمادی دارند که مجاز به پیشبرد کارهای مربوط به پیشنهاد دادن خدمات قابل اعتماد در کانادا، هستند. شخصی که افتتاح کننده برنامه است ” اداره کننده ” نامیده می شود که دارای وظایف و تعهدات است. هر ذینفعی تنها یک برنامه می تواند داشته باشد و ذینفع در زمان افتتاح برنامه باید شهروند کانادا باشد.

مشارکت ها می تواند توسط هر فردی ساخته شده باشد. معمولا برنامه ها می تواند توسط والدین یا سایر اعضای خانواده ساخته شده باشد و هیچ محدودیت دیگری جز این که اداره کنندگان برنامه بایداین مشارکت ها را مورد تایید قرار دهد، ندارد. ( این به آنها اجازه می دهد که مشارکت های دولتی را تا حد ممکن افزایش دهند.)

مشارکت در برنامه مالیات پذیر نیست اما تا حدودی منطبق با مشارکت های دولتی هستند که امتیازهای پس انداز ناتوانی کانادا (CDSGS) نامیده می شود و به همین ترتیب، دولت مقدار مشخصی برای خانواده های با سطح درآمد کم، صرف نظر از مشارکت هایشان اوراق قرضه پس انداز ناتوانی کانادا CDSBs می افزاید. این امتیاز ها و اوراق قرضه می تواند تا پایان سال که فرد ناتوان به سن 49 سال برسد، ادامه یابد.

مشارکت های خصوصی ( برای مثال، مشارکت های دولتی انحصاری ) برای یک برنامه، متجاوز از 200000 دلار نمی تواند باشد و بعد از 59 سالگی ذینفع، نمی تواند ساخته شود. مشارکت های خصوصی غیر قابل برگشت هستند. آنها باید برای ذینفع یا مرگ استفاده شوند و جز مایملک ذینفع، حساب می شوند.

شماره تماس شرکت 9053700011  جوابگوی سوالات شما عزیزان میباشد. محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی مشاوران متخصص بیمه و امور مالی کانادا به شماره ثبت 2065817 است.

mohammad rahimian
محمد رحیمیان
صداقت من مهم تر از درآمد من است.
حتما با من برای مشورت تماس بگیرید.
تلفن مستقیم دفتر تورنتو
905-370-0011 📞
شرکت بیمه رحیمیان از سال ۲۰۰۲ در کانادا فعالیت دارد. ما عضو رسمی مشاوران بیمه و امور مالی در کانادا هستیم و با پشتوانه بیش از ۳۰ سال تجربه در ایران و کانادا، ارائه کننده خدمات بیمه فردی، گروهی و سرمایه گذاری می باشیم. من محمد رحیمیان و همکارانم، با تخصص و تجربه خود در زمینه بیمه، برای مشاوره رایگان در خدمتتان هستیم.
شرکت بیمه رحیمیان در تورنتو کانادا
whatsapp
مشاوره از طریق واتسپ