بازنشستگی TFSA

همیشه در نظر داشته باشید روزهای بازنشستگی از ما فاصله چندانی ندارند و در آن روزها استطاعت مالی مهمترین فکر هر سالمندی محسوب می شود.

بازنشستگی حادثه مهمی در چرخش زندگی فرد است. افراد باید قادر به پذیرفتن این اندیشه باشند که می‌توانند بطور موفق و با سربلندی، به عنوان یک فرد کامل، بدون آنکه شغلی داشته باشند، به زندگی ادامه دهند.

بی شک همه مردم دوست دارند که سرمایه گذاری همراه با ضمانت داشته باشند. این اطمینان را می توان در انواع و اقسام سرمایه گذاری های ثبت شده پس انداز  بازنشستگی (RRSP)، پس انداز معاف از مالیات (TFSA) و همچنین غیر ثبت شده (RSP) به خوبی یافت و انتخاب کرد.

از ابتدای ژانویه سال 2009، افراد کانادایی انتخاب جدید دیگری در سرمایه گذاری پیدا کردند. حق انتخاب در سرمایه گذاری بدون پرداخت مالیات به نام  Tax Free Saving Account : TFSA

در TFSA این امکان وجود دارد که بدون پرداخت مالیات، سرمایه گذاری کنید و از مزایای برداشت از حساب فوق در هر مقطع زمانی بهره مند شوید. شما می توانید پس اندازی با حدود مورد نظرتان طبق قرارداد داشته باشید.

بطور مثال جهت خرید اتومبیل و بازسازی خانه و یا هزینه مسافرت، بدون آنکه مالیاتی پرداخت کنید. هر فرد کانادایی بالغ که 18 سال و یا بیشتر دارد مجاز است که  حساب TFSA باز کند.

شماره تماس شرکت 9053700011  جوابگوی سوالات شما عزیزان میباشد. محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی مشاوران متخصص بیمه و امور مالی کانادا به شماره ثبت 2065817 است .