بیمه برای تمامی عمر Whole life

علاوه بر بیماری های مختلف که گاه بی هیچ زمینه ای به مهمانی جسم و یا روحمان می آیند، فوت نیز یکی از آن اتفاقاتی است که دارای پس لرزه های قوی در بازماندگان است. اغلب علاقمندان به اخذ بیمه عمر، همواره با این پرسش مواجه هستند که چه مقدار بیمه عمر برایشان کافی است؟

 اگر کمی دقیقتر شویم خواهیم دید که قصد و نیت از اخد بیمه عمر دلایل شخصی یا بیزینسی است. آنچه به شما پیشنهاد می شود اینکه اولا بدهی و توانایی پرداخت خودتان را بررسی کنید، چرا که بسیار دیده شده شخص علاقمند به رقم بالای بیمه عمر در پرداخت هزینه ماهانه دچار مشکل شده است. حتما واژه” Whole Life ” را شنیده اید. این بیمه که نمونه ای است از بیمه عمر دائمی، برای افرادی که جوان هستند مناسب است ،این بیمه به شکل های متفاوتی از پرداخت حق بیمه وجود دارد :

الف : این بیمه را می توان تا آخر عمر به صورت ماهانه و یا سالانه پرداخت نمود.

ب: این بیمه را می توان در صورت واجد شرایط بودن فقط تا سن 65  سالگی پرداخت نمود.

پ: این بیمه را می توان فقط 20 ، 15 و یا 10 سال پرداخت نمود.( حق بیمه در این مدل به ظاهر بالاتر از بیمه های دیگر است، در صورتی که برای بسیاری از افراد و سناریوی آنها بسیار مناسبتر و ارزانترو منطقی تر خواهد بود ). 

یکی از موارد بسیار مهم در این بیمه امکان برگشت پول در زمان حیات طبق شرخ بیمه نامه به شکل گارانتی است، و بی شک مواردی نظیر سن متقاضی و دوره زمانی بیمه نامه در زمان مطالبه موثر است.

بیمه نامه دائمی از نوع UL برای دسته ای از افراد مناسب است که  به دنبال سرمایه گذاری مالی بالاتری هستند، جدا از اینکه در سطوح سنی مختلف با رعایت هزینه بیمه، می توانند این بیمه نامه را داشته باشند. متاسفانه دیده می شود بسیار به غلط این بیمه را عرضه و یا اخذ می کنند ، آنها به باور غلط نظیر سرمایه گذاری جلب این بیمه می شوند،که پس از مدتی مبلغ بسیار هنگفتی پول دارند، البته بدون در نظر گرفتن بسیار فاکتورها نظیر هزینه های ظاهری و پنهان . (تو صیه می شود افراد اطلاع کافی از این بیمه داشته باشند).

و از طرفی در یک نگاه کلی برای رسیدن به مقدار نیاز واقعی در یک بیمه عمر شخصی می توان به موارد زیر توجه کرد:

الف: هزینه ها

ب: تنظیم و تطبیق امور مالی

پ: سرمایه جهت جایگزینی در آمد

و در مقابل توجه به دارایی هایی که وجود دارد می تواند ما را به مبلغ عددی که برای بیمه عمر نیاز داریم هدایت کند.

 هزینه ها :

1- هزینه خاکسپاری

2- هزینه های قانونی و حقوقی

3- مالیات بر ارزش افزوده املاک و دارایی که باید به دولت پرداخت گردد.

4- گواهی صحت و درستی وصیت نامه

5- پرداخت دیون و بدهی ها

6- پرداخت وام مسکن

تنظیم وتطبیق امور مالی:

1- مبلغ پول جهت امور ضروری و اضطراری

2- هزینه تحصیلات

3- میراث به وراث

سرمایه جهت جایگزینی درآمد:

مواردی چون ارزش فعلی و همچنین هزینه های مالیاتی می باشند و در این راستا می توان به مقطع طول دوره و رشد نرخ تورم و سود، توجه نمود. جمع عددی موارد قید شده الف و ب و پ می تواند در تفاضل وجوه نقد و یا دارایی قابل عرضه، ارزش عددی نیاز به بیمه عمر را مشخص کند.

اگر بخواهیم از اعداد و محاسبه میزان بیمه عمر خارج شویم به قسمتی بسیار عمیقتر می رسیم. آنجا که در ماندن و نماندنمان حس عشق به بازماندگان، دلیل اصلی گرفتن این بیمه به شمار می آید. بد نیست همه ما یکبار از خود بپرسیم:

پس از ما عزیزانمان چگونه زندگی خواهند کرد؟

شما به چه پاسخی رسیده اید؟

آنچه به شما پیشنهاد می شود اینکه توانایی پرداخت مالی خودتان را در نظر بگیرید، بیمه می بایست موجب آرامش شما در هر شرایطی باشد.